Per offrirti una migliore esperienza di navigazione, il sito utilizza dei cookies. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l'uso dei cookies.

Bibliografia lituana

Lithuanian Calvaries – General , Motuzas A., Droga Krzyżowa litewskich „Kalwarii” i jej związek z Polską, Przegląd Kalwaryjski, 7 (2002), s. 233-251 , 2002
Vaisvilaite I. , Calvary Complexes in Lithuania, Przegląd Kalwaryjski, 7 (2002), s. 33-36
Bardowski N. , Novae Hierusalem fax nova Ingentem Christi gratiarum Thesaurum in Samogitia, per illusumum ac Rudssmum Dnum D. Georgium Tyszkiewicz Vigilantissimum Pastorem suum, gordiani in montibus nuper abcoditum peregrinis re-velans Coram invissente Caluariam, Vilnae 1643, Biblioteka Kórnicka, sygn. 3236
Motuzas A. , Muzyka Kalwarii Żmudzkiej w Gordach (Samogitia) i Kalwarii Zebrzydowskiej: zbieżności i różnice, Lud, 85 (2001), s. 83-105
Werki (1668)
Bartnikowski P. , Przewodnik obchodzącym pamiątkę zbawiciela naszego Jezusa Pana dróg Jerozolimskich przy kościele Parafialnym Werkowskim S. Krzyża na Kalwaryi, Wilno 1874
Jeleńska E. , Kalwarya pod Wilnem, Wilno 1903
Kirstukas E. , Męka Pańska w XXXV stacjach Kalwarii Wileńskiej, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Wydział Teologiczny, Warmiński Instytut Teologiczny w Olsztynie, Olsztyn 1996, praca magisterska, maszynopis.
Mitkowska A. , Park kalwaryjny w Werkach pod Wilnem [w:] Sacrum w ogrodach. Święte ogrody kalwaryjne i ich symbolika, Kraków 1997, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, seria architektura, monografia 216
Gordy (1640)

 


I nostri media

Sacri Monti Educational

Visita Sacri Monti Educational


Questo portale www.sacrimonti.org è un progetto finanziato a valere sui fondi della Legge 20 febbraio 2006, n. 77
Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO
This work was carried out with funds made available under Law 77 of 20 February 2006


Progetto Interreg "MAIN10ANCE" ID 473472

 logo Progetto Interreg MAIN10ANCE

logo linkedin       logo facebook        logo instagram