Per offrirti una migliore esperienza di navigazione, il sito utilizza dei cookies. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l'uso dei cookies.

bibliografia polacca


La bibliografia relativa alla Polonia è a cura di Elzbieta Bilska-Wodecka (2004). 

  Ujście n/Noteci
Gumowski Polskie Kalwarie , “Ateneum Kaplanskie”, t. 23 , 1929 , ss. 499-502
Krassowski Uwagi na marginesie pomiarów Kalwarii w Pakosci , “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 11, z. 1 , 1966 , ss. 97-112
Kustusz Czy Koscierzyna pielgrzymuje od 300 lat na Wejherowska Kalwarie , “Studia Pelplinskie”, t. 6 , 1975 , ss. 241-359
Kustusz Wejherowskie modlitewniki kalwaryjskie , “Studia Pelplinskie”, t. 7 , 1976 , ss. 27-42
Liczbinski Góra Kalwaria – lokacja i uklad przestrzenny miasta (1670-1690) , “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 2, z. 3/4 , 1957 , ss. 199-216
Lutostanska Z problematyki projektów rozbudowy Ujazdowa w czasach Saskich , “Biuletyn Historii Sztuki”, t. 29, nr 3 , 1967 , ss. 317-339
Mitkowska Kalwarie jako szczególny rodzaj kompozycji przestrzennych , “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 28, z. 3 , 1983 , ss. 175-192
Mitkowska Kompozycja przestrzenna Kalwarii Zebrzydowskiej , “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 20, z. 2 , 1975 , ss. 157-173
Ossowski Kalwaria Wielewska , “Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego “Pomerania”, nr 5 , 1983 , ss. 26-35
Sawicki Kalwarja Ujazdowska , “Wiadomosci Konserwatorskie”, nr 5 , 1927 , ss. 17-19
Barcik Kalwaria Paclawska , 1985
Bogdalski Swieta Kalwaria Zebrzydowska , 1910
Borzyszkowski Wielewskie Góry. Opis Wiela i jego kalwarii , 1986
Bykowski Kalwarya Ujska jej stacje i kaplice z Droga Krzyzowa Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa , 1926
Droga Krzyza Chrystusowego, albo nabozenstwo przy odprawianiu Stacji na kalwarii paclawskiej , 1768
Frankiewicz Jeruzalem Nowe we wsi z dawna nazwaney Gora obiawione przez cudowne widzenie na niebie krzyza swietego na gorze teraz Kalwaryey w roku 1667. Dnia 26 Miesiaca Grudnia w nocy po Nabozenstwie Narodzenia Panskiego godzin dwie trwajace , 1670
Góra Swietej Anny. Sanktuarium Diecezji Opolskiej , 1987
Bilska , Jackowski Tradycja, wspólczesnosc i przyszlosc pielgrzymek w Kalwarii Zebrzydowskiej , “Peregrinus Cracoviensis”, z. 2 , 1995
Kubiak , Kubiak Misterium Meki Panskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej , “Sztuka Polska Ludowa”, nr 3-4 , 1978
Kustusz Swiete Góry Wejherowskie , “Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego “Pomerania”, nr 5, 1981, ss. 23-29; nr 6, 1981, ss. 25-31; nr 7, 1981, ss. 26-33 , 1981
Lepkowski Kalwarya Zebrzydowska i jej okolice pod wzgledem dziejowym i archeologicznym , 1850
Mikolaj ze Skalbmierza Kalwaria albo krótka historia o fundacji miejsca i Ojców Bernardynów... na gruncie Zebrzydowskim , 1632
Mitkowska Wambierzyce , 1984
Modlitewnik Wejherowski. Obchód stacji Meki Panskiej oraz Drózek Matki Bozej , B.N. Niemiec (red.), Katowice , 1981
Nábožná rozjímáni nejduležitejšich tajemství vteleného Slova Pána a Spasitele našehe Ježíše Krista… , 1914
Nowacki Misterium pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej , “Pamietnik Teatralny”, z. 3-4 , 1960
Postekalski Dróg odkupienia naszego wlasnymi Meki Pana naszego Jezusa Chrystusa po miejscach znakami na gruncie Zebrzydowskim polnym rozmieszczeniem rozdzielonych nowa pamiatka z lacinskiego na polski przelozona przez O. M. Postekalskiego , 1611
Reich Pamiatka 200-letniego istnienia Kalwaryi na Górze Sw. Anny , (tlum.) J. Bednarz, Wroclaw , 1909
Szablowski Architektura Kalwarii Zebrzydowskiej (1600-1702) , “Rocznik Krakowski”, t.24 , 1933
Tripplin Góra Kalwaria czyli Nowy Jeruzalem polozona dzis w Guberni Warszawskiej, Obwodzie Warszawskim, Powiecie czerskim. Opis historyczno-statystyczny , 1854
Weckowiak Kalwaria Wejherowska. Dzieje, sztuka i architektura , 1982
Wyczawski Kalwaria Zebrzydowska. Historia klasztoru OO. Bernardynów i kalwaryjskich drózek , 1987
Roszczynialski Kalwaria Wejherowska, jej fundatorowie, duszpasterze i uroczystosci , 1928
Piekary Śląskie (1869)
Szulist W., Pielgrzymki na Kaszubach, Studia Pelplińskie, 5 (1974), s. 51-63
Walkusz J., Kalwaria Wejherowska pod zarządem duchowieństwa diecezjalnego [w:] G.A. Kustusz, B.J. Soiński (red.) Kult Matki Bożej na Kaszubach i Pomorzu, Wejherowo 1999
Węckowiak J., Kalwaria Wejherowska. Dzieje, sztuka i architektura, Wejherowo 1982
Kalwaria Pacławska (1668) , www.kalwaria.franciszkanie.pl
Barcik S.J., Kalwaria Pacławska, Warszawa 1985
Czerepińscy J., A., Zespół chałup w Kalwarii Pacławskiej, Polska Sztuka Ludowa, 2 (1965)
Droga Krzyża Chrystusowego, albo nabożeństwo przy odprawianiu Stacji na Kalwarii Pacławskiej, Lwów 1768
Dziedzic S., Kalwaria Zebrzydowska i Kalwaria Pacławska podobieństwa i różnice, Peregrinus Cracoviensis, 2 (1995), s. 113-123.
Gizell S., Małe miasta – wielki problem, Miasto, 4 (1987).
European Calvaries in Polish research.
Bilska E., Zagospodarowanie oraz promocja kalwarii polskich i sacri monti dla turystyki i ruchu pielgrzymkowego [w:] Turystyka w obiektach sakralnych i zabytkowych, Kraków 1999, s. 43
Bilska-Wodecka E., Kalwarie europejskie. Analiza struktury, typów i genezy, Kraków 2003
Bilska-Wodecka E., Typology of European Calvaries, Peregrinus Cracoviensis, 10 (2000), s. 143-164
Mitkowska A., Sacro Monte – park pielgrzymkowy, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, monografia 101, Kraków 1990
Mitkowska A., Ochrona sacri moniti (kalwarii) we włoskim systemie parków narodowych Piemontu [w:] J. Partyka (red.) Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych, Ojców 2003, s. 109-122.
Polish Calvaries – General , www.nasza-arka.pl
Bania Z., Święte miary jerozolimskie. Grób Pański, Anastasis, Kalwaria, Warszawa 1997
Bilska E., Pielgrzymki do sanktuariów męki pańskiej w Polsce – geneza, przemiany, współczesność, Peregrinus Cracoviensis, 4 (1996), s. 233-242
Bilska E. , Przemiany kulturowych i religijnych funkcji kalwarii w Polsce [w:] A. Jackowski et al. (red.) Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Kraków 1995, s. 201-220

I nostri media


Questo portale www.sacrimonti.org è un progetto finanziato a valere sui fondi della Legge 20 febbraio 2006, n. 77
Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO
This work was carried out with funds made available under Law 77 of 20 February 2006


Progetto Interreg "MAIN10ANCE" ID 473472

 logo Progetto Interreg MAIN10ANCE

logo linkedin       logo facebook        logo instagram