Per offrirti una migliore esperienza di navigazione, il sito utilizza dei cookies. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l'uso dei cookies.

Bibliografia slovacca

Benák Dubnica. Pútnické miesto Považia , 1925
Branecký Skalka , 1929
Csambál , Goldmann Moderdorfské (Vármagyarádske) pútnické miesto Kalvárie a panny Marie loretánskej [Modra] , Nagyszombat (Trnava) b.r. [s.a.]
Cico , Kalinová , Paulusová Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku , 2002
Cík Dejiny Mariatálu , 1942
Chladný Krátky nácrt minulosti pútnického miesta Staré Hory , 1928
Danczi Cigléd kegyhely [Strekov] , 1999
Dejiny Spolocnosti Ježišovej na Slovensku , (ed. E. Krapka S.J. - V. Mikula S.J.), Cambridge, Ontario , 1990
Hidvéghy Štiavnická Kalvária. Ako povstala, ako dnes vyzerá a ako sa na nej koná pobožnost. [...] , 1901
Jordánszky Krátki Opis Milostiwích Obrazow blahoslawenég Panni Marie Matky Božég, které w Králowstvwe Uherském a w patrících k nemu Cástkách, a Kragnách weregne sa ctá. [..] , 1838
Krátké Navcenj Rocnjch Pobožnostech, a Odpustkuv w Cýsarském, Králowském, a Swobodném Bánském Meste Sstawnicy, na nowo wystaweneg Hore Kalwaryi , 1802
Kútnik Šmálov Ružomberská kalvária , 1948
Máchal Frivald , 1940
Majer Udvardi Kálvária - Könyv. [...] , 1860
Majer Dvory nad Žitavou - Kniha Kalvárie , 1996
Modrý Kamen ako pútnické miesto a kalvárske pobožnosti , 1934
Poznajme svoj Senohrad , 1996
Pútnické miesto Kalvária - Nitra, Missionsdruckerei st. Gabriel Mödling b.r , [P. Takác - P. Kruták]
Straka Bardiovská kalvária , in: Pútnik svätovojtešský na rok , 1922
Súpis pamiatok na Slovensku I - III , 1967 – 1969
Telgárti A Rozsnyói Kalvária [Rožnava] , in: Magyar Sion , 1866
Wick A kassai Kálvária története , 1927
Wick Az eperjesi Kálvária , 1919
Závodník Marianská Pobožnost ku cti sedmobolestnej Panny a Matky Božej Marie [Pružina] , 1862

I nostri media

Sacri Monti Educational

Visita Sacri Monti Educational


Questo portale www.sacrimonti.org è un progetto finanziato a valere sui fondi della Legge 20 febbraio 2006, n. 77
Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO
This work was carried out with funds made available under Law 77 of 20 February 2006


Progetto Interreg "MAIN10ANCE" ID 473472

 logo Progetto Interreg MAIN10ANCE

logo linkedin       logo facebook        logo instagram