Per offrirti una migliore esperienza di navigazione, il sito utilizza dei cookies. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l'uso dei cookies.

Bibliografia slovacca

2002

Čičo, Martin
Kalinová, Michaela
Paulusová, Silvia
Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Vydavateľstvo Lúč, Bratislava 2002.

1999

Danczi, Lajos
Cigléd kegyhely, 1999.

1996

Majer
Dvory nad Žitavou Kniha Kalvárie, 1996.

1995

Kuka, Pavol
Poznajme svoj Senohrad, Obecný úrad, Senohrad 1995.

1990

Krapkav, E.
Mikula, V.
Dejiny Spolocnosti Ježišovej na Slovensku , (ed. E. Krapka S.J. - V. Mikula S.J.), Cambridge 1990.

1967-1969

Güntherová-Mayerová, Alžbeta (ed. by)
Kosová, Mária (ed. by)
Súpis pamiatok na Slovensku, I - III, Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Obzor, Bratislava 1967-1969.

1948

Kútnik Šmálov, Jozef
Ružomberská kalvária: vznik a dejiny, Lev, Ružomberok 1948.

1942

Čík, Xavér Stan
Dejiny Mariatálu, Marianka Mariatá, 1942.

1940

Máchal, William Jozef
Frivald, 1940.

1934

Modrý Kamen ako pútnické miesto a kalvárske pobožnosti, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1934.

1929

Branecký, Jozef
Skalka. Podl'a historíckých dokumentov, 1929.

1928

Chladný, Ignác
Krátky nácrt minulosti pútnického miesta Staré Hory, 1928.

1927

Wick, Béla
A kassai Kálvária története, „Szent Erzsébet” – Nyomda, Kosice 1927.

1925

Beňák, Jozef
Dubnica. Pútnické miesto Považia, Dubnica 1925.

1922

Straka
Bardiovská kalvária, «Pútnik svätovojtešský na rok», 1922.

1919

Wick, Béla
Az eperjesi Kálvária, Kósch Árpád Könyvnyomtató-Intézetéből, Eperjes 1919.

1901

Hidvéghy, Árpád
Štiavnická Kalvária 1751-1901, 1901.

1866

Telgárti, Lipót
A Rozsnyói Kalvária, «Magyar Sion», 4 (1866), pp. 857-860.

1862

Závodník, Štefan
Marianská Pobožnost ku cti sedmobolestnej Panny a Matky Božej Marie, Pružina 1862.

1860

Majer, István
Udvardi kálvária-könyv. Kegeletes emlékül az udvardi kalváriának 1860. szept. 16-án történt felszentelési ünnepélyére, Pest 1860.

1838

Jordánszky, Áleš
Krátki Opis Milostiwích Obrazow blahoslawenég Panni Marie Matky Božég, které w Králowstvwe Uherském a w patrících k nemu Cástkách, a Kragnách weregne sa ctá..., 1838.

1802

Krátké Navcenj Rocnjch Pobožnostech, a Odpustkuv w Cýsarském, Králowském, a Swobodném Bánském Meste Sstawnicy, na nowo wystaweneg Hore Kalwaryi , 1802

 

Pútnické miesto Kalvária - Nitra, Missionsdruckerei st. Gabriel Mödling b.r , [P. Takác - P. Kruták]

Csambál, Andrej
Goldmann, M.
Moderdorfské (Vármagyarádske) pútnické miesto Kalvárie a panny Marie loretánskej [Modra], Nagyszombat, Trnava b.r. [s.a.].


I nostri media

Sacri Monti Educational

Visita Sacri Monti Educational


Questo portale www.sacrimonti.org è un progetto finanziato a valere sui fondi della Legge 20 febbraio 2006, n. 77
Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO
This work was carried out with funds made available under Law 77 of 20 February 2006


Progetto Interreg "MAIN10ANCE" ID 473472

 logo Progetto Interreg MAIN10ANCE


Progetto GAL TERRE DEL SESIA: PSR 2014-20, MISURA 7.6.4

 

 

 

 


logo linkedin       logo facebook        logo instagram